- DANE KONTAKTOWE -
Spółdzielczy Dom Kultury
w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

Tel. 18 266 51 33
E-mail: sdk@nsmnt.pl
- KALENDARZ -
ładowanie kalendarza
Znajdujesz się tutaj: » Projekty unijne
» Rewitalizacja Spółdzielczego Domu Kultury

0001_700 20002_7000003_700

» projekty unijne

700plakat_unijny_nowy

» projekty unijne

unia2700

» Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu w latach 2018-2019 zamierza zrealizować projekt pn.: „Remontu oraz  modernizacji Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12”

w Nowym Targu dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.
14 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Cele projektu: uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie rozwoju funkcji kulturalnej i rekreacyjnej, podniesienie dostępności dla osób niepełnosprawnych, podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, eliminacja negatywnego zjawiska w postaci degradacji stanu technicznego obiektu, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, poprawa infrastruktury społecznej polepszającej warunki rozwoju edukacji, nauki, kultury, integracja społeczna - tworzenie warunków dla włączenia społecznego, odnowa i modernizacja przestrzeni publicznych.