- DANE KONTAKTOWE -
Spółdzielczy Dom Kultury
w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

Tel. 18 266 51 33
E-mail: sdk@nsmnt.pl
- KALENDARZ -
ładowanie kalendarza
Znajdujesz się tutaj: » Projekty unijne
» Rewitalizacja Spółdzielczego Domu Kultury

 12

Spółdzielczy Dom Kultury w Nowym Targu odzyskał dawny blask!

02.09.2019 r. Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu zakończyła prace związane z rewitalizacją Spółdzielczego Domu Kultury mieszczącego się przy Al. Kopernika 12. Inwestycja realizowana była w ramach projektu pt.  „Remont oraz  modernizacja  Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Roboty budowlane w  Spółdzielczym Domu Kultury w Nowym Targu obejmowały budowę windy osobowej, modernizację pokrycia dachu wraz z jego dociepleniem, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej oraz instalacji c.o. Przebudowie uległy także wewnętrzne pomieszczenia. Projekt przewidywał również zakup wyposażenia do zmodernizowanego budynku: zestawu nagłośnieniowego, projektora, drukarki oraz 5 zestawów  komputerowych składających się z biurek, foteli biurowych, komputerów. W trzech pomieszczeniach zamontowana została klimatyzacja.

 11

 

 Warto przypomnieć, że Spółdzielczy Dom Kultury wybudowany został w 1978 roku na pierwszym piętrze skrzydła budynku przy Al. Kopernika 12. Jednym z głównych celów pracy SDK jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów w ramach szerokiego wachlarza kół zainteresowań, sekcji, klubów (np. zajęcia koło plastyczne dla dzieci i młodzieży „Kombinat Sztuki”, zespól góralski „Mali i Młodzi Hyrni”, zajęcia taneczne). SDK odpowiada także na potrzeby osób starszych zapraszając ich do uczestnictwa w nowych formach zajęć.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Miasta Nowy Targ, Powiatu Nowotarskiego, Województwa Małopolskiego otrzymali unowocześnioną placówkę kulturową z bogatą ofertą spędzania wolnego czasu. Przyczyni się to do aktywizacji społecznej i zwiększenia zainteresowania ww. ofertą.

 13
141516

 Poprawę jakości korzystania z budynku Spółdzielczego Domu Kultury odczują także  osoby niepełnosprawne i starsze – budynek  został dostosowany do ich potrzeb poprzez budowę windy.

Odnowa i modernizacja przestrzeni publicznej Spółdzielczego Domu Kultury w Nowym Targu wpłynie bezsprzecznie na poprawę estetyki całego Miasta Nowy Targ. Natomiast prace termomodernizacyjne (wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia i docieplenie dachu) nie tylko zmniejszą koszty eksploatacji, ale także przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, co będzie miało korzystny wpływ na środowisko naturalne.

 17181920

 Wartość projektu to 1.003 837,62 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (65% WARTOŚCI KWALIFIKOWANEJ) – 569 248,77 zł.

 

Ww. działania realizowane były przez Nowotarską Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Targu od maja 2017 r. do września 2019 r.  w ramach projektu pn.: „Remont oraz  modernizacja  Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

 

Zdj. archiwum NSM w Nowym Targu

» projekty unijne

unia700

» projekty unijne

unia2700

» Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu w latach 2018-2019 zamierza zrealizować projekt pn.: „Remontu oraz  modernizacji Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12”

w Nowym Targu dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.
14 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Cele projektu: uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie rozwoju funkcji kulturalnej i rekreacyjnej, podniesienie dostępności dla osób niepełnosprawnych, podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, eliminacja negatywnego zjawiska w postaci degradacji stanu technicznego obiektu, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, poprawa infrastruktury społecznej polepszającej warunki rozwoju edukacji, nauki, kultury, integracja społeczna - tworzenie warunków dla włączenia społecznego, odnowa i modernizacja przestrzeni publicznych.


http://www.amazonki.podhale.pl/